Sebahagian daripada matlamat JENDELA iaitu pelan infrastruktur digital negara, rangkaian 3G akan ditamatkan secara berperingkat di seluruh negara untuk menyediakan rangkaian yang lebih berpotensi untuk masa hadapan supaya dapat memberi manfaat kepada rakyat dan negara.