Semua pengendali telekomunikasi akan menamatkan rangkaian 3G masing-masing secara berperingkat sepanjang 2021, dengan sasaran penamatan sepenuhnya pada 31 Disember 2021.