Rangkaian 3G akan ditamatkan secara berperingkat di seluruh negara menjelang 31 Disember 2021. Pengguna akan diberikan notis awal supaya mereka mempunyai masa untuk melakukan persiapan peralihan ke 4G.