Data pengguna 3G telah menurun dengan ketara kerana peralihan telefon pintar ke 4G, sementara sejumlah peranti M2M (antara mesin ke mesin) dan IoT (Internet Pelbagai Benda) seperti peralatan keselamatan dan kesihatan masih berfungsi dengan menggunakan 2G. Oleh itu, ia lebih mudah dan efisien untuk memindahkan pengguna 3G ke rangkaian 4G berbanding memindahkan pengguna 2G ke 4G. Rangkaian 3G akan ditamatkan sepenuhnya pada 31 Disember 2021.