Setelah rangkaian 3G ditamatkan, penyedia perkhidmatan akan berhenti menyokong peranti yang hanya menggunakan 3G. Sekiranya anda menggunakan peranti sedemikian, maka peranti tersebut tidak lagi dapat menerima sambungan yang lancar.