Pelanggan yang menggunakan rangkaian 4G dan 4G LTE tidak akan mengalami sebarang gangguan perkhidmatan semasa proses peralihan.