Semua pelanggan 3G akan diberikan notis awal melalui SMS, e-mel dan platform Digi yang lain sebelum pelaksanaan penamatan 3G. Anda juga boleh menyemak rangkaian yang disokong peranti atau spesifikasi peranti anda di tetapan peranti.