Sekiranya peranti semasa anda menyokong 4G, anda boleh terus menikmati perkhidmatan tersebut tanpa perlu menukar pelan atau peranti. Anda boleh beralih ke pelan baharu jika anda mendaftar untuk kontrak peranti baharu yang hadir dengan pelan yang dinaik taraf. Untuk menyemak sama ada SIM anda menyokong 4G, hantar SMS LTE ke 20000. Sekiranya anda memerlukan penggantian, kunjungi Digi Store terdekat untuk menaik taraf SIM anda sekarang.