ကျွန်ပ်တို့သည် အုပ်စုတခုမှာ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်သောအခါ (သို့မဟုတ်) အသုံးပြုသူများမှ မှတ်ချက်များ၊ ပိုစ့်များ (သို့မဟုတ်) လင့်များကို ဖျက်ပစ်ခြင်း၊ ဝှက်ခြင်းပြုလုပ်သူကို ဖယ်ရှားရန် အခွင့်အာဏာရှိပါသည်၊ အကယ်၍ ဤအုပ်စုမှာ အောက်ဖော်ပြပါအရာများကြောင့် အကြမ်းဖက်မှုရှိခဲ့လျှင် အက်မင်က တင်ခွင့်မပြုပါ-


၁. ပိုစ့် (သို့မဟုတ်) မှတ်ချက်တွေမှာ၊ ခြိမ်းချောက်မှုများ၊ အကြမ်းဖက်မှုများ၊ ရာဇဝတ်မှုများ၊ နှောက်ယှက်ခြင်းများ၊ ဆိုးသွမ်းခြင်းကိုပြုလုပ်ရန် လှုံဆော်ခြင်းများနှင့် တိုက်ခိုက်ခြင်းများ။

၂. ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများပါရှိသည့် ပိုစ့်များ ( သို့မဟုတ်) မှတ်ချက်များ။

၃. ညစ်ငြမ်းသော၊ စော်ကားသော၊ ကျားမ လိင်ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ မသင့်လျှော်သော ကြမ်းတမ်း ရိုင်းစိုင်းခြင်း

များပါဝင်သည့်ပိုစ့် (သို့မဟုတ်) မှတ်ချက်များ။

၄. တရားမဝင် လှုပ်ရှားမှုများပါရှိသော ပိုစ့်များ (သို့မဟုတ်) မှတ်ချက်များ။

၅. Digi ပြိုင်ဘက်များအား အားပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော ပိုစ့်များ (သို့မဟုတ်) မှတ်ချက်များ။

၆. သဘာဝကျကျ အမျက်ဒေါသဆွပေးသော ပိုစ့်များ (သို့မဟုတ်) မှတ်ချက်များ။

ရ. လိမ်လည်မှု အစိတ်အပိုင်းများ ပါရှိသော ပိုစ့်များ (သို့မဟုတ်) မှတ်ချက်များ။

၈. ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ စပန်းတွေပါတဲ့ ပိုစ့်များ (သို့မဟုတ်) လင့်များ။

၉. ဈေးရောင်းခြင်းများပါရှိသော ပိုစ့်များ (သို့မဟုတ်) မှတ်ချက်များ။

၁၀. မှုဝါဒနှင့် ဆန့်ကျင်သော ခေါင်းစဉ်များ (သို့မဟုတ်) မှုဝါဒနှင့် ဆန့်ကျင်သော ရေးသားချက်များ (သို့မဟုတ်) မှတ်ချက်များ ( Page နာမည်)။

၁၁. ဗိုင်းရပ်စ်များပါသော ဖိုင်များနဲ့ ပျက်စီးတဲ့ဖိုင်များကို တင်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။