Kami ay may awtoridad na harangan ang mga gumagamit na nakikipag-ugnay sa isang grupo o tanggalin, ilipat o itago ang mga komento, post o link sa grupo, kung mayroong isang elemento ng karahasan sa grupong ito, hindi maaaring isawalang bahala ng admin ang mga bagay tulad ng sumusunod:

 

1. Ang mga post o mga puna na naglalaman ng mga pagbabanta, karahasan, krimen, panggugulo, pag-aakit at pag-atake


2. Mga post o komento na naglalaman ng diskriminasyon


3. Post o komento na naglalaman ng paninirang-puri, nakakasakit, malaswa, sekswal na paglihis at bulgar


4. Mga post o komento na naglalaman ng mga iligal na aktibidad


5. Mga post o komento na may kaugnayan sa promosyon ng kakumpitensya sa Digi


6. Mga post o komento na natural na nagpukaw ng galit


7. Post o komento na mayroong mga elemento ng pandaraya


8. Mga post, komento o link na spam at naglalaman ng mga virus


9. Mga post o komento na naglalaman ng mga pagbebenta


10. Mga post o komentaryo na wala sa paksa o salungat sa patakaran ng Usapang Pinoy Malaysia


11. Pag-upload ng mga file na nakakasira at naglalaman ng mga virus