[RESOLVED]

Untuk versi Bahasa Malaysia, sila skrol ke bawah


*Date and Time Stamp: 6.00 a.m., 6 August 2022


Temporary Service Interruption 


Dear Digi Subscribers,  


Please be advised that some of you may be experiencing disruptions to the Account Management, Reload and Bill Payment Services below, from 6 a.m. to 11 a.m. The restoration works are in progress and information on this will be updated from time to time.    The following services will be temporarily unavailable:

 • Prepaid Reload on Digi Website and MyDigi App
 • Postpaid Bill Payment on Digi Website and MyDigi App
 • Add-On Purchases on Digi Website and MyDigi App
 • Change of Plan on Digi Website and MyDigi App
 • New Line / Port-In Registrations on Digi Website
 • Check Balances on MyDigi App and MyDigi Web
 • EasyAdd Subscriptions
 • Prepaid Reload, Add-On Purchases and Talktime Advance via Facebook and Google  


Other than those that are mentioned above, all other services such as voice calls, internet and roaming will function as normal. 


The inconvenience in the meantime is truly regretted. Thank you for your patience.*Terkini setakat: 6 a.m., 6 Ogos 2022 


Gangguan Sementara Pada Perkhidmatan


Kepada Pelanggan Digi, 


Harap maklum bahawa segelintir daripada anda mungkin mengalami gangguan pada Perkhidmatan Pengurusan Akaun, Muat Semula dan Pembayaran Bil di bawah, dari 9 a.m. hingga 1 p.m. Kerja-kerja pemulihan sedang dijalankan. Maklumat mengenai perkara ini akan dikemas kini dari semasa ke semasa. Perkhidmatan-perkhidmatan berikut akan tergendala buat sementara waktu:

 • Tambah Nilai Prabayar melalui laman web Digi dan aplikasi MyDigi
 • Pembayaran Bil Pascabayar melalui laman web Digi dan aplikasi MyDigi
 • Pembelian Add-On melalui laman web Digi dan aplikasi MyDigi
 • Penukaran pelan melalui laman web Digi dan aplikasi MyDigi
 • Pendaftaran talian baru / Permintaan Pertukaran Operator ke Digi (Port In) melalui laman web Digi
 • Semak baki melalui aplikasi MyDigi dan web MyDigi
 • Langganan EasyAdd
 • Tambah nilai Prabayar, pembelian add-on dan ‘Talktime Advance’ melalui Facebook dan Google Selain daripada yang dinyatakan di atas, semua perkhidmatan lain seperti panggilan suara, internet dan perantauan antarabangsa berfungsi seperti sediakala.  


Kami dengan ikhlas ingin memohon maaf di atas segala kesulitan.