Pembelian Pakej Perpaduan boleh dibuat melalui aplikasi penyedia perkhidmatan. 

Kategori Pengguna  

Cara kelayakan  

1. Belia (30 tahun dan ke bawah 

2. Warga Emas (60 tahun dan ke atas 

Kelayakan adalah secara automatik mengikuti tarikh lahir yang didaftarkan didalam sistem butir-butir pengguna setiap penyedia perkhidmatan.  


Sila ambil perhatian: Kelayakan adalah mengikut tarikh lahir, bukan tahun lahir. 

3. Pesara Polis dan Tentera, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)  

4. Orang Kurang Upaya  

Pengguna perlu hadir ke Digi Store terdekat dan sila bawa bersama kad-kad pengenalan berikut untuk pengesahan kelayakan:   

a. Kad Pengenalan – Belia dan Warga Emas   

b. Kad Pesara – Veteran   

c. Kad OKU – OKU   

5. Kumpulan Berpendapatan B40 

Pengguna perlu hadir ke Digi Store berdekatan. 


Semakan kelayakan akan dilakukan secara manual oleh penyelia Digi Store. 


Sila bawa bersama Kad Pengenalan Malaysia (IC) atau dokumen yang berkaitan untuk tujuan pengesahan. 


Penyelia Digi Store  akan membantu pelanggan untuk pengesahan kelayakan B40 melalui Portal KKD.