Pengguna boleh melanggan Pakej Perpaduan dengan operator berbeza walaupun data telah habis ataupun tempoh sah telah tamat.