Pengguna boleh menggunakan 30GB Internet yang diperuntukkan untuk Pakej

Perpaduan bagi penstriman video (Video Streaming), permainan dalam talian (Online

Games) atau sebarang aktiviti mudah alih yang menggunakan data. Jika data tidak

mencukupi, pengguna boleh memilih untuk melanggan mana-mana pas internet yang

aktif.