Pengguna tidak akan dapat menggunakan baki data 30GB. Pengguna boleh memilih untuk langgan semula Pakej Perpaduan atau mana-mana pas internet yang aktif untuk terus berhubung.