Kategori Pengguna

 Cara pembelian 
 

1. Belia (30 tahun dan ke bawah)
2. Warga Emas (60 tahun dan ke atas)

1. Log masuk ke aplikasi MyDigi
2. Pilih 'Beli-Add-Ons'
3. Pilih 'Internet'
4. Pilih 'On Demand'
5. Pilih 'Pakej Perpaduan' untuk lengkapkan transaksi pembelian.

Tawaran ini akan tersedia untuk pembelian semula hanya selepas 180 hari dari pembelian pertama.
3. Pesara Polis dan Tentera, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)
4. Orang Kurang Upaya

Pembelian pertama:
Tawaran ini sah melalui Digi Store sahaja.
1. Semakan kelayakan akan dilakukan secara manual oleh penyelia Digi Store. Sila bawa bersama ID yang berkaitan untuk tujuan pengesahan.
2. Sila ke Digi Store berhampiran untuk membeli Pakej Perpaduan.

Pembelian seterusnya:
1. Log masuk ke aplikasi MyDigi
2. Pilih 'Pakej Perpaduan' di bahagian 'Box of Surprise'
3. Pilih 'Teruskan'
4. Pilih 'Sahkan' untuk lengkapkan transaksi pembelian
5. Pilih 'Selesai' 

5. Kumpulan Berpendapatan B40

Tawaran ini sah melalui Digi Store sahaja.  


Semakan kelayakan akan dilakukan secara manual oleh penyelia Digi Store .  


Sila bawa bersama Kad Pengenalan Malaysia (IC) yang berkaitan untuk tujuan pengesahan. 


Nombor Kad Pengenalan Malaysia (IC) bagi pelanggan dengan kelayakan B40 akan disahkan melalui Portal KKD. 


Jika layak, penyelia Digi Store  akan membantu pelanggan untuk pembelian Pakej Perpaduan.