Dear customers,

 

Please be informed that CelcomDigi will have a network upgrade activity that will be going on for the next 3 years. Information on this will be updated from time to time. Due to this activity, you may be experiencing intermittent service interruption at your location as below. 


6th June 2023 - 16th June 2023
Intermittent service interruption
Manjung, Manjung 1, Kinta 2
8th June 2023 - 16th June 2023
Intermittent service interruption
Banting / Jenjarum, Banting / Jenjarum 1, Bkt Tinggi, Pandamaran
13th June 2023 - 23rd June 2023
Intermittent service interruption
Banting / Jenjarum, Banting / Jenjarum 1, Kinta 2, Manjung, Kinta 3A
14th June 2023 - 23rd June 2023
Intermittent service interruption
Semambu - Alor Akar, Sendayan - Spring Hill - Linggi, Enstek - Labu - Sendayan


Please restart your phone should you encounter issues. Kindly visit Network status checker for network updates. We apologize for any interruptions. Thank you for your patience.Gangguan perkhidmatan di beberapa kawasan


Kepada pelanggan yang dihormati,

 

Harap maklum bahawa CelcomDigi akan mengadakan aktiviti naiktaraf rangkaian yang akan berlangsung selama 3 tahun akan datang. Maklumat mengenai perkara ini akan dikemas kini dari semasa ke semasa. 


6 Jun 2023 - 16 Jun 2023
Gangguan perkhidmatan
Manjung, Manjung 1, Kinta 2
8 Jun 2023 - 16 Jun 2023
Gangguan perkhidmatan
Banting / Jenjarum, Banting / Jenjarum 1, Bkt Tinggi, Pandamaran
13 Jun 2023 - 23 Jun 2023
Gangguan perkhidmatan
Banting / Jenjarum, Banting / Jenjarum 1, Kinta 2, Manjung, Kinta 3A
14 Jun 2023 - 23 Jun 2023
Gangguan perkhidmatan
Semambu - Alor Akar, Sendayan - Spring Hill - Linggi, Enstek - Labu - Sendayan


Mulakan semula telefon anda sekiranya anda menghadapi sebarang masalah. Layari Network status checker untuk info lanjut. Harap maaf untuk sebarang gangguan servis. Terima kasih atas kesabaran anda.