Pembelian Pakej Rahmah boleh dibuat melalui aplikasi penyedia perkhidmatan.


Kategori Pengguna 

Cara Kelayakan

1. Belia (30 tahun dan ke bawah) 

2. Warga Emas (60 tahun dan ke atas)

3. Kumpulan Berpendapatan B40

 

Kelayakan adalah secara automatik mengikuti tarikh lahir yang didaftarkan didalam sistem butir-butir pengguna setiap penyedia perkhidmatan.  


Nota: Kelayakan adalah mengikut tarikh lahir, bukan tahun lahir.

4. Pesara Polis dan Tentera, Agensi Penguatkuasaan Maritim 

Malaysia (APMM)

5. Orang Kurang Upaya

Pengguna perlu hadir ke Digi Store terdekat dan sila bawa bersama kad-kad pengenalan berikut untuk pengesahan kelayakan:  

a. Kad Pesara – Veteran     

b. Kad OKU – OKU