Anda boleh menyemak liputan jaringan mudah-alih di kawasan kediaman anda melalui laman sesawang JENDELA atau merujuk kepada penyedia perkhidmatan anda yang sedia ada.