Kategori Pengguna

Cara Pembelian 

1. Belia (30 tahun dan ke bawah)

2. Warga Emas (60 tahun dan ke atas)

3. Kumpulan Berpendapatan B40  

1. Log masuk ke aplikasi MyDigi
2. Pilih 'Beli-Add-Ons'
3. Pilih 'Internet'
4. Pilih 'On Demand'
5. Pilih 'Pakej Rahmah' untuk lengkapkan transaksi pembelian.

Tawaran ini akan tersedia untuk pembelian semula hanya selepas 180 hari dari pembelian pertama.

4. Pesara Polis dan Tentera, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)

5. Orang Kurang Upaya

Pembelian pertama:
Tawaran ini sah melalui Digi Store sahaja
1. Semakan kelayakan akan dilakukan secara manual oleh penyelia Digi Store. Sila bawa bersama ID yang berkaitan untuk tujuan pengesahan.
2. Sila ke Digi Store berhampiran untuk membeli Pakej Rahmah.

Pembelian seterusnya:
1. Log masuk ke aplikasi MyDigi
2. Pilih 'Pakej Rahmah' di bahagian 'Box of Surprise'
3. Pilih 'Teruskan'
4. Pilih 'Sahkan' untuk lengkapkan transaksi pembelian
5. Pilih 'Selesai'