As part of JENDELA, the national digital infrastructure plan, the 3G network is set to be shut down gradually nationwide to allow the transition to a future ready network that can benefit the people and the nation.


Apakah yang dimaksudkan dengan penamatan 3G?

Sebahagian daripada matlamat JENDELA iaitu pelan infrastruktur digital negara, rangkaian 3G akan ditamatkan secara berperingkat di seluruh negara untuk menyediakan rangkaian yang lebih berpotensi untuk masa hadapan supaya dapat memberi manfaat kepada rakyat dan negara.