Shutting down the 3G network will allow telcos to re-farm the spectrum from 3G to 4G, which can boost 4G network speed, as the country’s JENDELA aspiration is to enable users to experience an average speed of up to 35 Mbps. This will help enhance the quality of service for mobile users to have greater experience in internet browsing, video streaming, gaming and other online services. Customers can notice improvements like:

  • Higher data speeds

  • Lower latency

  • Better network reliability and stability


Apakah manfaat penamatan 3G kepada orang ramai?

Penamatan rangkaian 3G membolehkan syarikat telekomunikasi mengguna pakai semula spektrum daripada 3G ke 4G yang mampu meningkatkan kelajuan rangkaian 4G, sejajar dengan aspirasi JENDELA negara yang menyasarkan purata kelajuan hingga 35Mbps untuk pengguna. Inisiatif ini akan membantu meningkatkan kualiti perkhidmatan bagi pengguna peranti mudah alih dengan pengalaman yang lebih baik dalam melayari internet, penstriman video, gaming serta penggunaan perkhidmatan dalam talian yang lain. Pengguna boleh melihat beberapa penambahbaikan seperti:

  • Kelajuan data yang lebih tinggi

  • Latensi yang rendah

  • Kebolehpercayaan dan kestabilan rangkaian yang lebih baik