All Telecom operators will gradually shut down its 3G network in phases throughout 2021, with the aim of achieving full shut down by 31 December 2021.


Bilakah penamatan 3G akan dilaksanakan?

Semua pengendali telekomunikasi akan menamatkan rangkaian 3G masing-masing secara berperingkat sepanjang 2021, dengan sasaran penamatan sepenuhnya pada 31 Disember 2021.