There are no current plans to shut down 2G as it is still able to support Digi users and M2M devices.


Adakah 2G juga akan ditamatkan?

Buat masa sekarang, tiada sebarang perancangan untuk menamatkan 2G kerana rangkaian tersebut masih dapat menyokong pengguna Digi dan peranti M2M.