Once the 3G network is shut down, carriers will stop supporting the devices that are only 3G-compatible. If you are using such a device, it means those devices will no longer be able to experience seamless connectivity.


Bagaimanakah penamatan 3G memberi kesan terhadap saya?

Setelah rangkaian 3G ditamatkan, penyedia perkhidmatan akan berhenti menyokong peranti yang hanya menggunakan 3G. Sekiranya anda menggunakan peranti sedemikian, maka peranti tersebut tidak lagi dapat menerima sambungan yang lancar.