Customers who are connected to 4G and 4G LTE will not experience any connectivity disruptions during the migration process.


Adakah saya akan mengalami gangguan perkhidmatan?

Pelanggan yang menggunakan rangkaian 4G dan 4G LTE tidak akan mengalami sebarang gangguan perkhidmatan semasa proses peralihan.