Under JENDELA, the industry is working towards stronger 4G connectivity nationwide and to ensure all Malaysians have more consistent internet access. Digi will work with the Malaysian Communication and Multimedia Commission (MCMC) and other industry partners to track the migration and better serve customers nationwide.

Tiada liputan rangkaian 4G di kawasan saya, hanya terdapat 3G. Bagaimana saya boleh berhubung jika rangkaian 3G ditamatkan?

Di bawah pelan JENDELA, industri sedang berusaha untuk menyediakan rangkaian 4G yang lebih berkualiti di seluruh negara dan memastikan semua rakyat Malaysia mempunyai akses internet yang lebih konsisten. Digi akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) serta rakan industri lain untuk memantau peralihan yang berlaku dan memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan di seluruh negara.