Ini adalah senarai kod UMB untuk anda agar dapat mengakses akaun anda dengan lebih senang dan pantas:Bagi Pelanggan Prepaid,

 

Pilihan 1

Pilihan 2

Semak Kuota

*128*3*6#

*200#

Pakej Internet

*128*3*1#

*116*1#

Pas Internet

*128*3*3#

*116*3#

Kuota Tambah Nilai (Video Freedom)

*128*3*5#

*116*5#

Kuota Tambah Nilai

*128*3*5#

*116*5#

Servis Talktime

*128*1*7#

N/A

Tambah Nilai (Reload)

*128*1*2#

*123*<Kupon tambah nilai 16 angka>#

Pas Roaming

*800*3#

N/A
Nota: Pembelian dari kod UMB ini hanya dapat digunakan apabila di luar negara dan bukan di dalam Malaysia.


Bagi Pelanggan Postpaid,

 

Pilihan 1

Pilihan 2

Semak Baki

*128*1#

N/A

Semak Kuota

*200*1#

*128*1*1#

Kuota Tambah Nilai

*128*3*1*1#

*200*2*1#

Kuota Tambah Nilai (Video Freedom)

*128*3*1*1#

*200*2*1#

Kuota Tambah Nilai (Sharing)

*128*3*1*2#

*200*2*2#

Pas Roaming

*800*3#

N/A 
Nota: Pembelian dari kod UMB ini hanya dapat digunakan apabila di luar negara dan bukan di dalam Malaysia.


Bagi Pelanggan Broadband,

 

Prepaid Broadband

Postpaid Broadband

Pakej Internet

*128*1#

N/A

Semak Kuota

*128*3# or *200*1#

*128*1*1# or *200*1#

Kuota Tambah Nilai

*128*2# or *200*2#

*128*3*1*1# or *200*2*1#

Tambah Nilai

*128*5# or *123*<Kupon Tambah Nilai 16 Angka>#

N/A