Dear valued customer,


Effective December 2022, the International Dialling Card known as Chatz service has been discontinued. The discontinuation covers all type of Chatz services as per below:-

 • chatz Card
 • chatz smsEZ
 • chatz Direct
 • chatz Fax Service
 • chatz Easy Connect
 • Desher Khota


As an alternative, you can check our IDD calling rate that offers competitive tariff at our website digi.com.my. Our apology for the inconvenience.


Pelanggan yang dihormati,


Berkuat kuasa Disember 2022, International Dialling Card yang dikenali sebagai perkhidmatan Chatz telah dihentikan. Pemberhentian meliputi semua jenis perkhidmatan Chatz seperti di bawah:-

 • chatz Card
 • chatz smsEZ
 • chatz Direct
 • chatz Fax Service
 • chatz Easy Connect
 • Desher Khota


Sebagai alternatif, anda boleh menyemak kadar panggilan IDD kami yang menawarkan tarif kompetitif di laman web kami digi.com.my. Kami memohon maaf atas kesulitan ini.